Prehľad včelárov a včelstiev v ZAreg.RZSZV

V prilohe je zobrazený prehľad počtu včelárov a včelstiev:

Ako vidieť má stúpajúci priebeh.     v.z.MS