Reg. konferencia v Žiline 4.11.2012 SPRÁVA po…

Po mimoriadnom zasadaní delegátov z ZO SZV ZA kraja kde bolo prítomných 13 delegátov z 14ich

sa uzniesli:

-predsdom RV-ZA reg. Ing.Martin Slovák/ zároveň člen VVSZVza ZAreg. na nasledujúce obdobie/

-členovia RV-ZAreg. : Ing.Peter Košarišťan, Miloš Belan

-predsedom RKRS-ZAreg.:Peter Karabel / zároveň člen UKRKSZV za ZA reg. na nasledujúce obdobie/

-členovia RKRS-ZAreg.:Boris Bukovský, Ing.František Strnadel

  Čl. VV SZV Ing.Martin Slovák