Prehľad nákazlivých chorôb zvierat / v prilohe PDF/ -2011

Vzhľadom na informovanosť ohľadom  výskytu ohnísk  moru včelieho plodu v prilohe / PDF/ je pre vás na str 3.4,11,12,19,20 zobrazenie v ZAA regióne.  /január 2011/ Odporúčam neprevážať včelstvá z týchto lokalít !!! Jún–  pridaný članok o výskyte  moru vč.plodu v ŽILINE!!!

Aktuálne informácie ponúka : www.svssr.sk

Odorný poradca ZA reg.Ing.Martin Slovák