Skúšky budúcich prednášajúcich odborníkov budú 21. 3. a 3. 4. od 10.00 hod. v SOŠ, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica.

Skúšky budúcich prednášajúcich odborníkov budú 21. 3. a 3. 4. od 10.00 hod. v SOŠ, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica. Komisiu vymenuje CVŽV na návrh Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku. Komisia bude pozostávať z predsedu a garantov za jednotlivé oblasti. Členom komisie bude aj delegovaný zástupca Slovenskej včely za profesijné organizácie.

Skúšky sa môžu zúčastniť len tí uchádzači, ktorí splnili doterajší postup pre zaradenie do zoznamu Prednášajúcich odborníkov vo včelárstve:

o absolvovanie včelárskeho minima v Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku, alebo získanie výučného listu v SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica o odovzdanie práce z lektorských zručností v SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica o účasť na kurze Prezentačné zručnosti od PaedDr. Mrkvica

PODROBNY popis v prílohe…

SEMINÁR- pre asistentov úradného veterinárneho lekára a iných včelárov+ priloha nozema

SZV  organizuje odborný seminár, ktorý sa bude konať dňa 24.3.2013 o 10,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu č. 1. Seminár je určený predovšetkým pre asistentov úradných veterinárnych lekárov, predsedov a tajomníkov ZO SZV a členov výboru ZO SZV poverených problematikou zdravotného stavu včelstiev v Základných organizáciách.

                                  PROGRAM

9,30 – 10,00 hod.          prezentácia účastníkov                           od 10,00 hod.              

1.      Právne predpisy súvisiace so včelárstvom

(Legislatíva SR pre AÚVL, problematika chovu včiel a predaja z dvora)

2.      Centrálny register včelstiev a úlohy vyplývajúce z Vyhlášky

MP SR č. 206/2012 o identifikácii a registrácii včelstiev

3.      Klinické príznaky chorôb včiel a včelieho plodu

4.      Konkrétne vykonávanie prehliadok AÚVL v zmysle nariadenia vlády SR č. 31/2011 Z. z. a Národného programu monitoringu moru včelieho plodu.

Samotný seminár je bezplatný, vítaná je účasť aj ostatnej včelárskej verejnosti.

Občerstvenie a cestovné náklady si každý účastník hradí individuálne.