Výročie v ZO SZV Trstená

ZOSZV Trstená je organizáciou na Orave, ktorá zastrešuje včelárov v širokom okolí. Okrúhle výročie sa nieslo v bilincovaní, spomínaní a šírením optimizmu do daľších rokov v oblasti včelárenia. Za záslžnú prácu boli hlavní predstavitelia ocenení z rúk predsedu SZV p.Gála. /Foto v PRILOHE/