Plán práce RZ Žilina 2020

  • 12.01.2020 – stretnutie delegátov, predsedov  (Trstena )
  • 18.01.2020 – včelársky ples Kys.n.Mesto /Povina  (Kys.N.M)
  • 08.02.2020 – predsedovia- tajomníci školenie v BB – N.P.
  • 05/2020 – súťaž mladý včelár včelnica Povina  (krajské kolo)
  • 06/2020 – Necpaly
  • 07/2020 – Pribylina RZ-Žilina včelárska nedeľa
  • 02.08.2020 – Včelárska nedeľa ZO SZV KNM  (Povina )
  • 21.11.2020 valné zhromaždenie Trenčín

Pribylina: súčasťou včelárskej nedele bude súťaž o naj Med Žilinského regiónu. Prebehne vyhodnotenie a výstava prac súťaže „Včely očami detí“. výtvarná a literárna súťaž, fotografie, plánujeme 2x odborná prednáška, o 13:00 slávnostná svätá omša s požehnaním pre včelárov v objekte skanzenu

Pribylina: stretnutie RZ-Žilina ( delegát +predseda)

Súťaž mladý včelár: Zamerané na deti navštevujúce včelárske krúžky, zabezpečená doprava a strava +vecné výhry

Trstená: miesto a čas sa upresní (Maťuga )