DELEGÁTI na 10 VZ SZV +štatistika,správa za predchádzajúce obdobie.

Regionálna konferencia  pre žilinský región sa  plánuje na 1.7.2012 o 15 hod. v rešt.KOTVA / cca 300m od TESCA/  Bližšie info budú zaslané na e maily

ZO SZV                             Delegát na VZ v 2012                      Náhradník

Čadca                               Ing.Martin Slovák                          Ján Koudelka

Kysucké Nové Mesto         Miloš Belan                                   Ing.Marián Sága

Liptovský Hrádok              Martin Piovarči                              Ing.Michal Mačička

Liptovský Mikuláš              Ing.Milan Vavrica                           Dušan Husárik

Martin                               Borislav Bukovský                          Ludvík Vlček

Námestovo                       Bc.Milan Tomaštík                          Jozef Čiernik

Rajec                                 Ing. Ján  Putera                            Milan Vrábel

Ružomberok                      Maroš Dubovec                            Mgr.Margaréta Hockicková

Stará Bystrica                   Ing.František Strnadel                  Štefan Zachar

Trstená                             Ing.Peter Košarišťan                     Pavol Kozáčik

Turčianske Teplice              Peter Karabel                               Ing.Peter Harag

Turzovka                            Peter Bobek                                  Jozef Stuchlík

Varín                                  JUDr. Štefan Schnelly                   Miroslav Fujdiak

Žilina                                  JUDr.Gusav Noga                        Ing.Marek Štefko

     čl.VVSZV  Ing.Martin Slovák

OZNAM O STRETNUTÍ DELEGÁTOV / zástupcov/ ZO SZV a iných včel. spolkov v ZA REGIÓNE 8.1.2012 +zápisnica,prez.listina

Miesto: v Žiline v rešt. U leguána / ako po minulé roky/Kedy: o 10 hod. Body rokovania: Otvorenie a privítanie delegátov/zástupcov/ z jednotlivých organizácií, program, 1. Zhodnotenie činnosti ZO SZV žilinského kraja v predchádzajúcom roku 2011. 2. Plány na rok 2012 ZO SZV žilinského kraja. Výročné čl. schôdze do konca marca 2012. 3. Pripomienky zástupcov ZO SZV žilinského kraja pre VV SZV Baa. 4. Diskusia : NV 31/2011, Analýzy medov 2011, Zástavy ,Valné zhromaždenie jeseň 2012, ….. 5. Obed 6. Záver Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia. Koordinátor, člen VVSZV Ing. Martin Slovák

Účasť potvrďte e- mailom zoszv.cadca@centrum.sk alebo 0903306565