Dotácia na opeľovaciu činnosť 2012

MPRV SR schválilo štátnu podporu na opeľovaciu činnosť podľa Výnosu č. 536/2011-100 v znení neskorších predpisov pre rok 2012 vo výške 2,19 € na 1 včelstvo. ZO SZV a OZ ZSV zašlú do 1.3.2013 na sekretariát Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08 Bratislava výplatnú listinu o prebratí dotácie jednotlivými členmi. Výplatná listina musí obsahovať nasledovné údaje: registračné číslo, meno, adresu, dátum narodenia včelára, počet včelstiev, na ktoré dostal dotáciu a plnú výšku vyplatenej sumy dotácie. Schválenú dotáciu je potrebné vyplatiť, v prípade nezdokladovania vyplatenia bude nutné danú výšku dotácie vrátiť. Tieto podklady sú potrebné k vyúčtovaniu čerpania dotácie a budú zaslané na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nezasielajte výplatné listiny, na ktorých sú strhnuté poplatky za členský príspevok, svojpomocný fond, časopis a iné. Tabulky prilohy su na www.vcelari.sk