POZVANKA na stretnutie do KNM 11.1.2015 +Roč plan vzdelavania v ZAreg.

Vážení delegáti, predsedovia, tajomníci, pokladníci- ZO SZV v žilinskom regióne, pozývame vás na zhromaždenie/konferenciu/ ZA regiónu , ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2015(nedeľa), o 9.00 hod. v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste / cca 300m od svetelnej križovatky-do ľava na most/. Program: 1. Otvorenie, privítanie zástupcov ZOSZV ZAreg.. 2. Voľba návrhovej, Zapisovateľa. 3. Hodnotiace správy/skrátené informácie/ za obdobie 2014 od ZO ZA reg. , 4. Schválenie členského príspevku do RZ SZV ZA 5. Rôzne. Diskusia. /Plán ZA reg./ 6. Návrh na uznesenie. 7. Záver. Prednáška : Technológia včelárenia. Ing. Peter Košarišťan.

PF 2015

Všetkým včelárom a ich rodinám a včelím rodinkám len to dobré.
Výbor ZAreg.SZV.