Plán práce RZ Žilina 2020

 • 12.01.2020 – stretnutie delegátov, predsedov  (Trstena )
 • 18.01.2020 – včelársky ples Kys.n.Mesto /Povina  (Kys.N.M)
 • 08.02.2020 – predsedovia- tajomníci školenie v BB – N.P.
 • 05/2020 – súťaž mladý včelár včelnica Povina  (krajské kolo)
 • 06/2020 – Necpaly
 • 07/2020 – Pribylina RZ-Žilina včelárska nedeľa
 • 02.08.2020 – Včelárska nedeľa ZO SZV KNM  (Povina )
 • 21.11.2020 valné zhromaždenie Trenčín

Pribylina: súčasťou včelárskej nedele bude súťaž o naj Med Žilinského regiónu. Prebehne vyhodnotenie a výstava prac súťaže „Včely očami detí“. výtvarná a literárna súťaž, fotografie, plánujeme 2x odborná prednáška, o 13:00 slávnostná svätá omša s požehnaním pre včelárov v objekte skanzenu

Pribylina: stretnutie RZ-Žilina ( delegát +predseda)

Súťaž mladý včelár: Zamerané na deti navštevujúce včelárske krúžky, zabezpečená doprava a strava +vecné výhry

Trstená: miesto a čas sa upresní (Maťuga )

5. ples včelárov

ZO SZV Kysucké Nové Mesto a RZ SZV Žilina

Vás srdečne pozýva na ples,

ktorý sa uskutoční dňa

18. januára 2020 o 19:00

v Kysuckomo Novom Meste / Pri Rampách

Vstupenky v hodnote €25 si môžete zakúpiť na Obecnom úrade Povina alebo u pána Miloša Belana v Lodne (0910 352 784). V cene vstupenky je víno, večera aj malé prekvapenie. Hrať bude hudobná skupina „SME-TU-IDEAL-BAND“

Škody spôsobené medveďom

Obraciam sa na Vás s prosbou o informáciu ohľadom škôd, ktoré vznikli včelárom a boli spôsobené medveďom.
Informácie sú potrebné, nakoľko sa chystáme na rokovanie na ministerstve životného prostredia.
Poprosím uviesť organizáciu , meno včelára, ktorému škoda vznikla , či bola udalosť hlásená na životnom prostredí, poprípade počet úľov, ktoré boli zničené (meno ostane u mňa, potrebujem kôli štatistike).
Dostal som za úlohu na VV a tiež potrebujeme aspoň približnú štatistiku škôd, ktoré spôsobil medveď na včielkach.
Poprosím info mailom na : milosbelan(zavináč)gmail.com
Alebo tel. 0910 352 784
Ďakujem za spoluprácu,

Miloš Belan

Požiadavky RZ Žilina na VV a Predsedníctvo SZV

Krátky súhrn požiadaviek na VV a predsedníctvo SZV zo stretnutia RZ-ŽILINA konaného dňa 29.09.2019 v Žiline. Dané požiadavky sú zapísane v zápisnici a uznesení, budú uverejnené na web stránke RZ-Žilina.

  • zabezpečiť časopis Včelár v elektronickej podobe: (včelár, ktorý má celoročne predplatený časopis , by mal mať možnosť si ho pozrieť elektronicky (príklad: Moderny včelár), dať aspoň na konci roka do elektronickej podoby pre predplatiteľov, poprípade takúto službu aj spoplatniť
  • ZO fungujú ako distribútori – díleri, (časopis Včelár , kalendár a iné publikácie): daná požiadavka bola schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení zabezpečiť 10% z objednaných veci pre ZO (budú použité podľa uváženia, kalendár ako prezent, Včelár po uvážení vhodným kandidátom, sponzorom, motivovať ZO k väčšej aktivite pri predaji a distribúcii tlače a publikácií)
  • zabezpečiť látku na sako pre záujemcov (predseda, tajomník, delegát) :sprístupniť látku, jej uloženie, prevezenie, záujem o ušitie včelárskeho saka – je vytypovaná frima,  ktorá šije obleky pre poľovnícke združenia, členov)
  • zjednotiť výklad, určiť kto je štatutár ZO: kto ma právo podpisovať doklady a dokumenty za ZO (aspoň nato myslieť pri tvorbe nových stanov)
  • Možnosť založenia účtov vo FIO banka pre ZO, RZ, : účet vo FIO banke je zdarma, iné komerčné banky majú vysoké poplatky pre malé ZO, tiež prezistiť možnosť mať transparentné účty pre RZ a ZO (FIO -banka )
  • ZO Žilina žiada pomôcť doriešiť odovzdanie chýbajúcej dokumentácie od predchádzajúcich štatutárov ZO SZV Žilina: ide hlavne o dokumentáciu pre PPA a tiež financie, ktoré neboli vysporiadané (pomoc cez právnu firmu – právne poradenstvo)
  • Výklad právna subjektivita pre ZO: podľa niektorých vyjadrení ZO-čky nemajú právnu subjektivitu, ale len akú si podružnú, problém pri podávaní projektov ZO, vyžaduje sa výpis registra trestov, (právna firma výklad)
  • Pomôcť pri znížení stavov medveďov: zabezpečiť stretnutie s pracovníkmi Ministerstva životného prostredie, arogancia, neochota pracovníkov na okresných úradoch (odbor životné prostredie) pri hlásení škody medvedicou – rozbité úle (Ružomberok), včelstvá museli byť premiestnené na iné stanovište, premnoženie, ich voľný pohyb po intravilánoch obcí a miest

Miloš Belan, predseda RZ Žilina

Regionálna konferencia Žilinského kraja 29.9.2019

Výbor RZ SZV Žilinského kraja Vás pozýva na Regionálnu konferenciu delegátov RZ SZV ZA kraja.

 • Termín stretnutia: 29.09.2019 (nedeľa)
 • Čas stretnutia: 10:00 – 13:00
 • Miesto konania: Dom Kultúry Kysucké Nové Mesto (druhé poschodie)

Program konferencie

 1. Otvorenie
 2. Aktivity VV SZV (Belan)
 3. Akcie a aktivity výboru RZ-Žilina (Baranková, Hockicková)
 4. Činnosť kontrolnej a revíznej komisie (Schnely)
 5. Kontrola pokladničných kníh za jednotlivé ZO (predseda R.K. Schnely)
 6. Prednáška- Právne predpisy vo včelárstve (Z.Juríčková)
 7. Plán prace RZ-ŽILINA 2019-2020 (Belan)
 8. Diskusia

Poprosím doniesť pokladničné knihy za každú ZO, prebehne kontrola predsedom revíznej komisie p.Schnelym.

Bol by som rád, ak by sme sa stretli v čo najväčšom počte, to znamená predseda, tajomník, pokladník, včelár, ktorý v organizácii má na starosti zástavu. Kto má, môže doniesť a odprezentovať zástavy.

Súčasťou stretnutia bude aj prednáška, pokúsim sa zabezpečiť Zuzku Juríčkovú, ktorá má obrovské skúsenosti s čerpaním a zdrojmi na VÚC-kach. Pracujeme na tom, aby bol prítomný zodpovedný pracovník za dotácie na VÚC-Žilina.
Budú pozvaní hostia M.Novák, predseda spolku včelárov Žilina a  predseda p.Kamenika a predseda SZV Milan Rusnák (po skončení nášho programu 13:00hod).

Obed plánovaný na 13:00hod. formou cateringu, reštaurácia (zabezpečím po dohode)

Občerstvenie bude zabezpečený z prostriedkov RZ ZA

S pozdravom Miloš Belan
Predseda RZ SZV Žilina

V Kysuckom Novom Meste 9.9.2019

Včelárska nedeľa v skanzene v Pribyline

Oslavy 100. výročia založenia organizovaného včelárstva v Žilinskom kraji sa realizovali v skanzene Pribylina v múzeu liptovskej dediny dňa 21.júla 2019. Tieto oslavy prebehli v spolupráci a finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja, Mesta Ružomberok, Slovenským zväzom včelárov, RZ SZV Žilinský kraj.

K príležitosti 100.výročia založenia organizovaných spolkov na Slovensku RZ Žilina SZV zastúpená predsedom RZ Žilina Milošom Belanom v skanzene Pribylina vyhlásila súťaž o najlepšiu neochutenú medovinu a med z Pribyliny. Včelárska nedeľa sa konala za prítomnosti významných hostí, ako predseda SZV Ing.Milan Rusnák a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing.Eriky Jurinovej a mnohých ďalších významných hostí.

Stretnutie s hosťami

Predsedníčkou odbornej komisie bola RNDr. Tatiana Čermáková a za Liptovské múzeum Martina Mäsiarová.

Do súťaže sa zapojili včelári so 4 druhmi neochutenej medoviny. Absolútnym víťazom sa stal Vladimír Greško z Liptovského Mikuláša (ZO SZV L.Mikuláš), na 2.mieste Greško Peter z Liptovského Mikuláša (ZO SZV L.Mikuláš) a na 3.mieste skončil Štefan Kenda z Liptovských Revúc (ZO SZV Ružomberok). Boli ocenení všetci zapojení včelári.

Súťaže so svojím medom sa zúčastnili predovšetkým včelári zo ZO SZV v Ružomberku. Bolo 13 súťažných vzoriek, predovšetkým medovicového medu. Absolútnym víťazom sa stal Vladimír Greško z Liptovského Mikuláša (ZO SZV L.Mikuláš), na 2.mieste Ivan Bodor z Liptovskej Lúžnej(ZO SZV Ružomberok) a na 3.mieste skončil Štefan Kenda z Liptovských Revúc (ZO SZV Ružomberok). Súčasťou súťaže bolo i hodnotenie laickou verejnosťou počas Včelárskej nedele v skanzene Pribylina. Nenechal sa núkať žiaden návštevník. Hodnotili kvetové medy, medovicové a taktiež pasterizovaný med. Výsledky laickou verejnosťou boli veľmi vyrovnané, preto boli ocenení všetci zapojení včelári.

Táto súťaž sa dostala do povedomia viacerých včelárov, ktorí prisľúbili svoju účasť v nasledujúcom ročníku, nakoľko v žilinskom regióne máme viacerých výrobcov medoviny. Veríme, že v budúcom roku sa budú prezentovať viacerí včelári z jednotlivých ZO v RZ Žilina SZV.

V rámci osláv bola vyhlásená i výtvarná súťaž pre deti v predškolskom a školskom veku. Touto súťažou sme chceli dať do povedomia včelu medonosnú ako neodmysliteľnú súčasť nášho života a celého ekosystému v rámci biodiverzity.

Do súťaže sa zapojili deti predovšetkým ZO SZV Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Použili rôzne techniky maľby, kresby, ale aj kombinované techniky v 2D, ale i 3D stvárnení. Najväčšie zastúpenie mala kategória detí 1.stupňa ZŠ.

Víťazom za MŠ sa stala M.Vernarecová z MŠ Kráľová Lehota, na 2.mieste M.Balážová MŠ Ružomberok a na 3.mieste skončil A.Gera z CMŠ Koráb. Zvláštnu cenu poroty sme udelili 4 deťom.

Víťazom za 1.stupeň ZŠ ZŠ sa stala N.Bubniaková ZŠ Svätý Kríž, 2.miesto L.Kučavíková ZŠ Svätý Kríž, 3.miesto F.Csáky z Vinice.Zvláštnu cenu poroty sme udelili 5 deťom.

Víťazom za 2.stupeň ZŠ bola V.Hrabušová z Liptovskej Štiavnice, 2.miesto A.Chovanec ZŠ Svätý Kríž, 3.miesto B.Hrabušová z L.Štiavnice. Špeciálna cena bola udelená 4 deťom.

Počas osláv Výročia 100.založenia ZO SZV v Ružomberku boli pri tejto príležitosti ocenení i včelári, ktorí významne prispeli k rozvoju včelárstva v našom regióne. Boli nápomocní pri riešení organizačných úlohách či všeobecných problémoch vo včelárení mnohým včelárom.

Samotných osláv sa zúčastnili včelári z celého Slovenska. Svoje poznatky zo včelárenia si rozšírili i vďaka 4 odborným prednáškam. Odborná prednáška p.Foťku bola zameraná na chov včelích matiek, p. Ing.M.Rusnáka s témou materská kašička, pani RNDr. T.Čermáková odprednášala tému Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka, Ing. M.Vavrica technológia včelárenia.

Výroba paškálu

Všetkých prítomných zaujala súťaž o vyhotovenie najväčšej sviečky z včelieho vosku. Vyhrala ju pani Mačičková z Liptovského Hrádku. Prekročením výšky 2m a podmienkou státia a horenia sa zapísala do rekordov Slovenska. V súčasnosti je umiestnená v chráme v Pribyline a jej plameň nás očarí pri zvláštnych príležitostiach.

Ďalším sprievodným program bolo vystúpenie folklórneho súboru z Lúčok, okr.Ružomberok.

Skanzen v Pribyline svojou lokalitou a historickou hodnotou je predurčený na organizovanie Včelárskej nedele. V tejto tradícii máme záujem pokračovať a prilákať sprievodnými akciami širokú verejnosť.

Ocenenie včelárov ZO

Priatelia včelári,

touto cestou Vás chcem osloviť v mene RZ Žilina a požiadať Vás o návrh ocenenia včelárov z jednotlivých ZO. Poprosím Vás menný zoznam (cca 2 členov ZO) zaslať mailom do nedele 14.07.2019.