Včelárska nedeľa v Pribyline

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline aj tento rok otvorilo svoje brány, aby  privítalo návštevníkov na tradičnej včelárskej nedeli, ktorá sa konala 20.augusta 2023. Veľký záujem o oblasť včelárstva prejavila široká verejnosť z celého Slovenska.

Vo svojich príhovoroch nás privítal predseda SZV Ing. Pavel Fiľo, ktorý odborným pohľadom zhodnotil stav počas včelárskej sezóny a povzbudil včelárov s myšlienku, že je väčšia pravdepodobnosť, že po zlom roku príde lepší rok. Pán riaditeľ Liptovského múzea Mgr, Rastislav Molda, PhD. kladne ocenil spoluprácu so SZV a vyzdvihol neoceniteľnú prácu včelárov pre životné prostredie. Martin Piovarči ako predseda ZO SZV Liptovský Hrádok včelárskymi príhodami pobavil nie len včelárov. Odbornú verejnosť reprezentoval aj predseda RZ SZV Prešov Gabriel Foťko.

Odbornú prednášku z oblasti všeobecného včelárstva so zameraním na moderné včelárenie si pre nás pripravil Ing.Ján Kopernický. Dušan Dedinský nás oboznámil na prednáške zameranej pre začínajúcich včelárov v oblasti odborného vzdelávania s osvedčenými a ekologicky zameranými postupmi v starostlivosti o včelstvá. Sprievodný program v ľudovej nôte s regionálnymi piesňami a plieskaním bičom predstavila spevácka skupina Jalovčianka. S tradičným ľudovým pásmom vystúpila Stankovská folklórna skupina Podšíp.

Súčasťou včelárskej nedele bolo aj ocenenie víťazov v 3 kategóriách. Vysokú úroveň v tomto ročníku dosahovala kategória medov. Všetky vzorky spĺňali prísne kritéria. Výskumný ústav včelársky zastúpený PhD., Ing. Vladimírou Kňazovickou zrealizoval rozbor jednotlivých vzoriek. Pri senzorickom hodnotení medov komisia ocenila ich špecifiká a jedinečnosť. Víťazi si odniesli kandlu na med a včelársku odbornú publikáciu.

Medovina je tradičným nápojom Slovanov. Na svoje vyzretie potrebuje čas a podmienky. Ceny pre víťazov Najlepšej pribylinskej medoviny boli dubové súdky, ktoré budú snáď nápomocné pri zretí víťazných medovín v ďalších ročníkoch.

Víťazov výtvarnej súťaže sme potešili knihami, výtvarnými pomôckami a darčekovými predmetmi. Všetkým víťazom blahoželáme a veríme, že sa stretneme v krásnom podtatranskom prostredí Liptova aj v budúcom roku.

Ocenenie v súťaži o Najlepší pribylinský med získali:

   1. miesto: Ladislav Balvan
   2. miesto: Tibor Kohút
   3. miesto: Martin Sinak

Ocenenie v súťaži o Najlepšiu pribylinskú medovinu získali:

   1. miesto: Karol Olejník
   2. miesto: Matúš Hosa
   3. miesto: Margaréta Hockicková

Ocenenie vo výtvarnej súťaži Včely očami detí získali:

I. kategória – deti Materských škôl

    1. miesto: Anna Riabičová
    2. miesto: Adam Vall
    3. miesto: Stela Majurníková

II. kategória – žiaci I. stupňa Základných škôl

    1. miesto: Alžbeta Šuflitová
    2. miesto: Nina Riabičová
    3. miesto: Michaela Rudýová

III. kategória – žiaci II. stupňa Základných škôl

    1. miesto: Evanna Lazorová
    2. miesto: Laura Mandulová
    3. miesto: Tamara Tutková

Margareta Hockicková

Predsedníčka RZ SZV Žilina

Predaj včelích produktov v Pribyline

Na základe dohody s vedením Liptovského múzea Vás s radosťou informujem, že členovia ZO SZV majú možnosť predávať na podujatí Včelárska nedeľa v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline 20.8.2023 včelie produkty zdarma. Preto v prípade záujmu môžu kontaktovať projektovú manažérku Mgr. Martinu Mäsiarovú a informovať ju o svojom záujme na t.č. 0905 432 571.

Pribylina – včelárska nedeľa 2023

Priateľky včelárky a včelári,

radi by sme Vás pozvali na Včelársku nedeľu, ktorá sa uskutoční v Pribyline dňa 20.8.2023. Súčasťou podujatia bude aj výtvarná súťaž pre deti a tiež súťaž v kvalite medu a medoviny.
Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa na stretnutie.

Vstupné je bezplatné pre členov SZV po predložení včelárskeho preukazu a €3,00 pre ich rodinných príslušníkov.

Regionálna včelárska výstava – Krušetnica

RZ SZV Žilinský kraj, ZO SZV Námestovo, ZO SZV Trstená  

Vás pozývajú na  Regionálnu včelársku výstavu , ktorá sa uskutoční 12.-13.11.2022  v Krušetnici (penzión Pohoda )

Program:

12.11.2022   

              10:00 Slávnostné otvorenie – M. Rusnák, predseda SZV
              11:00 Odborná prednáška – sršeň ázijský
              13:00 Odborná prednáška – výhody člena SZV
              15:00 Odborná prednáška – M. Abel

13.11.2022

              10:00 Varenie medoviny (ukážka varenia medoviny) P. Haban
              13:00 Odborná prednáška včelie produkty R. Moravčik
              15:00 Vyhodnotenie  súťaže o najlepší med z Oravy
              15:00 Odborná prednáška včelie produkty   L. Balvan

Workshopy

              detský kútik – P. Rapšík
              ochutnávka medu a medoviny – L. Balvan
              včelie produkty – G. Foťko
              apiterapia – apidomčeky – M. Sobol

Bohatý kultúrny program

Chcem vyzvať včelárov Oravy,  aby prezentovali svoju tohtoročnú medovú úrodu a svoj med prihlásili do súťaže. Pre víťaza bude pripravená kvalitná cena.

Pozývame všetkých výrobcov úľov, včelárskych pomôcok, aby prišli prezentovať svoje výrobky, tiež rezbárov kutilov, výrobcov figurálnych úľov.

Možnosť navštíviť múzeum kávy v Krušetnici   (cca 300m od konania výstavy ).

Chcem vyzvať ľudí, ktorý majú rôzne veci po včelároch, staré knihy, dymáky, medomety a iné, a majú záujem tieto veci ukázať, vystaviť počas výstavy, nech kontaktujú včelárskych dôverníkov v obciach, alebo priamo predsedu ZO SZV.

Bližšie informácie tel. 0910 352 784 Miloš Belan – predseda RZ SZV ZA
email: milosbelan@gmail.com

Plán prace RZ SZV – Žilinský kraj rok 2022

 • stretnutie delegátov Povina 2022
 • súťaž mladý včelár Komunitná včelnica Povina (kraj.kolo) 05/2022
 • Rezbárske a včelárske sympózium v spolupráci s mestom KNM od 15.06 do 18.06.2022
 • Medobranie a Vodoslava Necpaly ?
 • včelárska nedeľa Pribylina 24.07.2022 –súťaž o Pribylinskú medovinu -med (hodnotne ceny )
 • včelárska nedeľa Povina 07.08.2022-
 • včelárska nedeľa Vychylovka 14.08.2022 –súťaž o medové a voskové výrobky
 • stretnutie delegátov (august – september )
 • včelárska výstava Orava /Kysuce jeseň október – november
 • nákup/predaj zväzový pohár paleta 756 ks (1200x 800 mm =251kg ) 66ks paliet -kamión
 • cukor podľa záujmu cena rok 2021( 25kg =0,52-13eur) momentalne sa cena hýbe 0,67centov -25kg balenie a odber minimálne 5t
 • nákup ohradníkov pre všetkých, kto potrebuje a nie je v pláne môže si mimoriadne zakúpiť el. ohradník podmienka min 7 joulov
 • Námestovo – druhá najväčšia organizácia V SZV 353 včelárov a 3678 včelstiev
 • Nitra 350 včelárov a 6803 včelstiev
 • Prievidza 436 včelárov a 4827 včelstiev

Žilinský kraj

  Mesto Počet včelárov Počet včelstiev Priemer včelstiev na 1 včelára
1 Námestovo 353 3678 10,4
2 Martin 274 4049 14,7
3 Čadca 210 1746 8,3
4 Liptovský Mikuláš 196 2818 14,37
5 Ružomberok 182 2396 13,6
6 Kysucké Nové Mesto 176 1809 10,2
7 Liptovský Hrádok 151 2651 17,5
8 Trstená 137 1967 14,35
9 Rajec 132 1239 9,3
10 Turčianske Teplice 115 1737 15,1
11 Turzovka 109 962 8,8
12 Stará Bystrica 106 1322 12,4
13 Žilina 34 272 8
14 Varín 33 378 11,45

Prehľad členov podľa poctu včelstiev (SZV)

0-5 4594
6-20 7455
21-50 2656
51-100 616
101-150 117
>150 64
Spolu členov 15 502

Udaj je 31.07.2021 CEHZ

Stretnutie predsedov a tajomníkov RZ Žilinský kraj

10.04.2022 Komunitná včelnica Povina: začiatok o 10:00 hod

Program :

 1. Hymna
 2. Otvorenie – privítanie hostí
 3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 4. Voľba zapisovateľa a overovateľa/ov zápisnice
 5. Hodnotiaca správa za rok 2021
 6. Program činnosti na rok 2022
 7. Sprava o hospodárení za rok 2021
 8. Návrh rozpočtu na rok 2022
 9. Správa revíznej komisie za rok 2021
 10. Oboznámenie o schválenie pomoci na podporný rok 2021-22
 11. zabezpečenie účtovný program KROS – Pohoda (SZV)
 12. Zabezpečenie tech. vybavenia –pc, notebook, zaškolenie
 13. Úhyn včelstiev po organizáciách
 14. Využívanie web stránky
 15. Počet nových včelárov neregistrovaných CEHZ
 16. Nové preukazy pre ZO SZV / pamätná medaila
 17. Preskúšanie nových prednášajúcich – pre zistiť záujem
 18. Propagácia zväzového pohára, projekty
 19. 2% -info
 20. Návrh uznesenia
 21. Diskusia
 22. Prednáška
 23. Prednáška
 24. Záver, poďakovanie