OZNAM -výpomoc na včelárskej paseke-brigáda

V mene VV SZV a predstavenstva SZV vás oslovujem –základné organizácie / výbory, členovia/ o pomoc pri úpravách v areáli včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci -zo zasadnutia Prípravného výboru osláv 80. výročia Včelárskej paseky Kráľová pri Senci je potrebné opraviť:

• doplnenie úľov a prepísanie nápisov na včelíne č. 1 Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• odstránenie 6 ks líp (stiahnuť lanami) – brigádnicky Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• návrh chodníka Termín: do 22.05.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• oprava úľov – predložiť 3 cenové ponuky Termín: do 31.05.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• oprava zadnej steny a maľovanie kočovného voza Križan Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• oprava fasády vodárne – predložiť 3 cenové ponuky Termín: do 22.05.2012 Zodpovedný: p. Moravčík • výmena odkvapových rúr na náučnom včelíne – predložiť tri cenové ponuky Termín: do 31.05.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• vonkajší náter náučného včelína – brigádnicky Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• oprava okrajov nápisu na náučnom včelíne Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• vyčistenie strechy náučného včelína – brigádnicky Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• upratanie okolia Hagárového domu – brigádnicky Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• vymaľovanie včelína Perníková chalúpka – brigádnicky Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• oprava praskliny na stene, odkvapových rúr a obnova náteru okeníc na Šuvadovom dome – brigádnicky Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• výmena odkvapových rúr, oprava fasády, sokla, metličkového špricu na Kováčovom dome (dom záhradníka) Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• vyčistenie amfiteátra – brigádnicky Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• výrub stromov pred hlavnou budovou (2 tuje, 1 ihličnan) Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• výsadba vhodných kvitnúcich kvetín v priestore pred hlavnou budovou Termín: do 01.08.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• oprava fasády a schodišťa pri vstupe do hlavnej budovy – predložiť tri cenové ponuky Termín: do 31.05.2012 Zodpovedný: p. Moravčík • vybielenie vnútorných priestorov správcovského domu (dom včelmajstra) Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• vyčistenie a maľovanie odkvapových rúr na správcovskom dome Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• vyčistenie a maľovanie odkvapových rúr na budove ČOV Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• návrh oplotenia – predložiť tri cenové ponuky Termín: do 31.05.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• 10 m3 šindieľ na opravu šindľových prístreškov – predložiť tri cenové ponuky Termín: do 31.05.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• oprava podstavcov pod úle – svojpomocne Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• odstránenie ohniska z priestoru pred hlavnou budovou Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• osadenie pamätníka Dr. Gašperíkovi v priestore skalky pri hlavnej budove Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Bizub

• nasadenie kríkov Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• vytrhanie koreňov v hale – brigádnicky Termín: do 15.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

• pribytie drevených tabuliek Termín: do 31.07.2012 Zodpovedný: p. Moravčík

A iné práce …. /termíny v júni,júli…/ Koordinátorom prác je p.Rudolf Moravčík, s ktorým sa v prípade vášho rozhodnutia musíte určite telefonicky ohlásiť 0903 778049 a dohodnete si ďalšie postupy. Ubytovanie a iné požiadavky sú v areáli včelárskej paseky.

Oslavy 80.výročia sú 11.8.2012/sobota/ kde si široká verejnosť a my včelári určite máme čo povedať s úsmevom na tvári. Čl.VV SZV Ing.Martin Slovák