Spomienka na p.Štefana Závodníka v Divine/fara/ + foto

POZVÁNKA             Vážené včelárky,včelári

Dňa 1.9.2013 /nedeľa/o 9 hod. sa v obci Divina /pri Žiline/ pri fare uskutoční pietna spomienka pri príležitosti 200 výročia jeho narodenia 

na včelára / zakladateľa Spolku včelárov/ Štefana  Závodníka.

 Výbor RZZA