Organizácia delegátov na VZSZV NovýSmokovec na 10.11.2012

Vzhľadom k obežníku č.17/2012 odporúčam pre tých , ktorí sa rozhodnú ísť automobilom na VZ SZV –Nový Smokovec o spojenie sa navzájom – delegáti /príp.zástupcovia delegátov/ z:

Turzovka, Stará Bystrica, Kysucké Nové Mesto

Rajec, Žilina, Varín

Turčianske Teplice, Martin, Ružomberok

Liptovský Mikuláš, Námestovo, Trstená

Vzájomná dohoda/e-mailami, telefonátmi/ medzi delegátmi prípustná.

Delegáti: Slovák, Piovarči –deň vopred z dôvodu organizačných príprav.

Čl.VVSZV Ing.Martin SLovák