PROGRAM VZDELÁVANIA VČELÁROV – AULV – škonenie v Žiline/v prilohe FOTO/

 II. STUPEŇ VZDELÁVANIA

 rok 2012

02/2012       04. – 05.02.     VZ a hotel Zemplínska šírava, Michalovce – Kaluža

02/2012       11. – 12.02.     Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

02/2012       25. – 26.02.     Mestský úrad Žilina

03/2012       17. – 18.03      Mestské kultúrne stredisko, Stropkov

03/2012       10. – 11.03.     Natur products – Németh, Ipeľský Sokolec

04/2012       07. – 08.04.     Oblastný dom armády, Trenčín

                

      CVŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v termínoch uvedených školení, ktoré by vyplývali z neodkladných pracovných povinností zamestnancov Ústavu včelárstva.

      Prihlášky včelárov na uvedené kurzy môžu zasielať ako obvykle len funkcionári ZO SZV, alebo regionálnych SVS, každý za svoju ZO alebo Spolok, a to za účelom vlastnej evidencie osôb AUVL a sledovania platnosti vydaných diplomov u preškolených členov v danej organizácii, ako aj ďalšej spolupráce s príslušnou RVPS. Každý funkcionár musí v prihláške svojich členov uviesť tieto identifikačné údaje každého včelára:

Meno, priezvisko, titul – dátum narodenia – Adresu trvalého bydliska + PSČ

      Prihlášky sa prijímajú len elektronicky na mailovej adrese:

tomas.kopernic@gmail.com

najneskôr päť pracovných dní pred začiatkom plánovaného školenia, to znamená, že ak školenie začína v sobotu, prihlášky sa prijímajú do nedele do 20,00 hod. na horeuvedenú mailovú adresu. Pre tých včelárov, ktorí majú záujem o bližšie informácie ohľadom plánovaných školení odporúčam, aby sa obrátili telefonicky na sekretariát Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok.

Začiatok školení je pre všetky vzdelávacie aktivity po všetky dni rovnaký o  8.00 hod..   upozornenie od M.Slováka