Požiadavky RZ Žilina na VV a Predsedníctvo SZV

Krátky súhrn požiadaviek na VV a predsedníctvo SZV zo stretnutia RZ-ŽILINA konaného dňa 29.09.2019 v Žiline. Dané požiadavky sú zapísane v zápisnici a uznesení, budú uverejnené na web stránke RZ-Žilina.

  • zabezpečiť časopis Včelár v elektronickej podobe: (včelár, ktorý má celoročne predplatený časopis , by mal mať možnosť si ho pozrieť elektronicky (príklad: Moderny včelár), dať aspoň na konci roka do elektronickej podoby pre predplatiteľov, poprípade takúto službu aj spoplatniť
  • ZO fungujú ako distribútori – díleri, (časopis Včelár , kalendár a iné publikácie): daná požiadavka bola schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení zabezpečiť 10% z objednaných veci pre ZO (budú použité podľa uváženia, kalendár ako prezent, Včelár po uvážení vhodným kandidátom, sponzorom, motivovať ZO k väčšej aktivite pri predaji a distribúcii tlače a publikácií)
  • zabezpečiť látku na sako pre záujemcov (predseda, tajomník, delegát) :sprístupniť látku, jej uloženie, prevezenie, záujem o ušitie včelárskeho saka – je vytypovaná frima,  ktorá šije obleky pre poľovnícke združenia, členov)
  • zjednotiť výklad, určiť kto je štatutár ZO: kto ma právo podpisovať doklady a dokumenty za ZO (aspoň nato myslieť pri tvorbe nových stanov)
  • Možnosť založenia účtov vo FIO banka pre ZO, RZ, : účet vo FIO banke je zdarma, iné komerčné banky majú vysoké poplatky pre malé ZO, tiež prezistiť možnosť mať transparentné účty pre RZ a ZO (FIO -banka )
  • ZO Žilina žiada pomôcť doriešiť odovzdanie chýbajúcej dokumentácie od predchádzajúcich štatutárov ZO SZV Žilina: ide hlavne o dokumentáciu pre PPA a tiež financie, ktoré neboli vysporiadané (pomoc cez právnu firmu – právne poradenstvo)
  • Výklad právna subjektivita pre ZO: podľa niektorých vyjadrení ZO-čky nemajú právnu subjektivitu, ale len akú si podružnú, problém pri podávaní projektov ZO, vyžaduje sa výpis registra trestov, (právna firma výklad)
  • Pomôcť pri znížení stavov medveďov: zabezpečiť stretnutie s pracovníkmi Ministerstva životného prostredie, arogancia, neochota pracovníkov na okresných úradoch (odbor životné prostredie) pri hlásení škody medvedicou – rozbité úle (Ružomberok), včelstvá museli byť premiestnené na iné stanovište, premnoženie, ich voľný pohyb po intravilánoch obcí a miest

Miloš Belan, predseda RZ Žilina