Dni vidieka

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás pozvať na už 6. ročník podujatia Dni vidieka
Žilinského kraja, ktorý sa tentokrát uskutoční počas 2 dní:

23. SEPTEMBRA 2014 – KONFERENCIA o možnostiach predaja a marketingu
miestneho produktu (9,30 – 12,00 hod. na Úrade Žilinského samosprávneho
kraja) – pozvánka a prihláška sú prílohou mailu

24. SEPTEMBRA 2014 – PREDSTAVENIE A PREDAJ TRADIČNÝCH ĽUDOVOUMELECKÝCH
PREDMETOV A MIESTNYCH ŠPECIALÍT so sprievodným kultúrnym programom na
Mariánskom námestí v Žiline (10,00- 18,00 hod.).

Veríme, že sa na podujatí stretneme …Výbor RZ ZA SZV

POZVÁNKA -OSTRAVA-Volné miesta z BB autobusom

Exkurzia na XIX konferenciu zlepšovateľov a vynálezcov, spojenú s medzinárodnou včelárskou výstavou v Ostrave – Černá louka, dňa 27.9.2014 (sobota).
Pre veľký záujem plánujeme dva autobusy a to od Rimavskej Soboty a od Žarnovice, obidva cez Banskú Bystricu.Účastnícky poplatok na účastníka je 10 €, poukážte cez vašu ZO SZV na účet RZ: 4014989380/7500, do variabilného symbolu uveďte číslo vašej ZO SZV.Menný zoznam s dátumom úhrady poplatku posielajte na adresu: jan.pis10@gmail.com. Info na tel.č. 0904401600. K zoznamu uveďte plánované miesto nástupu. Presný čas odchodu a zastávky zverejníme po obsadení obidvoch autobusov. Predpokladaný odchod z RS asi o pol štvrtej, zo Žarnovice asi o štvrtej, návrat do BB medzi 19. a 20. hodinou. Snažte sa prihlasovať maximálne 5 členov, ostatných veďte ako náhradníkov. Uzávierka prihlášok do 20.9., ak sa do tohoto dátumu nenaplnia autobusy, priberieme aj náhradníkov. Do zoznamu vás zapíšeme až po zaplatení príspevku.
Banská Bystrica SOŠ Sásová 5.00 hod. – Turč.Teplice Motel 6.00 hod. – Ostrava 9.00 – 9.30 hod.
Odporúčame byť na zastávkach 10min pred plánovaným odchodom, ak by sa čas rýchlosťou skrátil.
Predpokladaný odchod z Ostravy 15.00 hod., návrat do BB medzi 19.00 – 20.00 hod.
Mimoriadne požiadavky zastávok nahláste na: 0904 401600.
Vstupné: 85 Kč, dôchodcovia a študenti 60 Kč, možnosť zameniť € v blízkosti výstaviska.
HLÁSTE SA ČIM SKôR RZ ZA M.Slovák