POZVÁNKA -OSTRAVA-Volné miesta z BB autobusom

Exkurzia na XIX konferenciu zlepšovateľov a vynálezcov, spojenú s medzinárodnou včelárskou výstavou v Ostrave – Černá louka, dňa 27.9.2014 (sobota).
Pre veľký záujem plánujeme dva autobusy a to od Rimavskej Soboty a od Žarnovice, obidva cez Banskú Bystricu.Účastnícky poplatok na účastníka je 10 €, poukážte cez vašu ZO SZV na účet RZ: 4014989380/7500, do variabilného symbolu uveďte číslo vašej ZO SZV.Menný zoznam s dátumom úhrady poplatku posielajte na adresu: jan.pis10@gmail.com. Info na tel.č. 0904401600. K zoznamu uveďte plánované miesto nástupu. Presný čas odchodu a zastávky zverejníme po obsadení obidvoch autobusov. Predpokladaný odchod z RS asi o pol štvrtej, zo Žarnovice asi o štvrtej, návrat do BB medzi 19. a 20. hodinou. Snažte sa prihlasovať maximálne 5 členov, ostatných veďte ako náhradníkov. Uzávierka prihlášok do 20.9., ak sa do tohoto dátumu nenaplnia autobusy, priberieme aj náhradníkov. Do zoznamu vás zapíšeme až po zaplatení príspevku.
Banská Bystrica SOŠ Sásová 5.00 hod. – Turč.Teplice Motel 6.00 hod. – Ostrava 9.00 – 9.30 hod.
Odporúčame byť na zastávkach 10min pred plánovaným odchodom, ak by sa čas rýchlosťou skrátil.
Predpokladaný odchod z Ostravy 15.00 hod., návrat do BB medzi 19.00 – 20.00 hod.
Mimoriadne požiadavky zastávok nahláste na: 0904 401600.
Vstupné: 85 Kč, dôchodcovia a študenti 60 Kč, možnosť zameniť € v blízkosti výstaviska.
HLÁSTE SA ČIM SKôR RZ ZA M.Slovák