Dni vidieka

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás pozvať na už 6. ročník podujatia Dni vidieka
Žilinského kraja, ktorý sa tentokrát uskutoční počas 2 dní:

23. SEPTEMBRA 2014 – KONFERENCIA o možnostiach predaja a marketingu
miestneho produktu (9,30 – 12,00 hod. na Úrade Žilinského samosprávneho
kraja) – pozvánka a prihláška sú prílohou mailu

24. SEPTEMBRA 2014 – PREDSTAVENIE A PREDAJ TRADIČNÝCH ĽUDOVOUMELECKÝCH
PREDMETOV A MIESTNYCH ŠPECIALÍT so sprievodným kultúrnym programom na
Mariánskom námestí v Žiline (10,00- 18,00 hod.).

Veríme, že sa na podujatí stretneme …Výbor RZ ZA SZV