POZVÁNKA na stretnutie zástupcov ZO v ZA reg 11.1.sobota 2014

Pozývam vás na zhromaždenie/konferenciu/ ZA regiónu , ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2014(sobota), o 15.00 hod. v reštaurácii KOTVA v Žiline / cca 200m od predajne VCELA ,alebo cca 300m od výjazdu z hypermarketu TESCO do prava-jednosmernej ulice/.  Ako minulý rok 

Program bude zameraný na zhodnotenie činnosti ZO  v 2013

Aktuality vo včelárskom dianí

Rôzne

Výbor RZSZV ZA   /Náklady zo strtnutím hradí vysielajúca včelárska organizácia/.

Účast prip. neučasť oznámte na emaily výboru RZZA  prí.p  zoszv.cadca@centrum.sk

PF 2014

PF 2014 ZA reg.SZV vÄ?el??ri_0.jpg

So želaním všetkého dobrého pri zdraví osobnom a aj včeličiek

vás pozdravuje výbor ZA reg. PS:Predpokladané stretnutie 11.1.sobota v ZA- Kotva

PF 2014 ZA reg.SZV vÄ?el??ri_0.jpg

Preškolenie AULV 2014 zo ZA reg.

ZSV v spolupráci s SOŠ pod Bánošom a Ústavom včelárstva organizuje jednodňový kurz asistentov úradných veterinárnych lekárov (ďalej len „AÚVL“) podľa nahlásených požiadaviek ZO SZV a organizácií ZSV. Kurz je určený pre tých AÚVL, ktorým skončila platnosť osvedčení (viď. príloha). Kurz bude pozostávať zo vstupného testu, prednášok a výstupného testu. Po úspešnom absolvovaní kurzu účastník získa osvedčenie AÚVL. Začiatok kurzov je vždy o 8,00 hod. Účasť max 50 účastníkov

25.1.2014 Ústav včelárstva, Lipt. Hrádok Ružomberok, Liptovský Hrádok, Martin, Kysucké Nové Mesto 26.1.2014 Ústav včelárstva, Lipt. Hrádok Rajec, SVS Jána Čajdu, Stará Bystrica, Námestovo

viac www.vcelari.sk  obežník 9