Zmena člena VVSZV v ZA kraji a zaroveň predsedu RZSZV ZA region.

Na základe žiadosti Ing. M.Slováka o prerušení činnosti na poste člena VV SZV za ZA kraj predsednictvo SZV kooptovalo Ing.Milana Vavricu. V odosielaní emailovej korešpondencie využívajte e mail