Predbežný záujem o školenie asistentov veter. lekárov pre včelársku oblasť.

Vzhľadom k súčasnému obdobiu konania výročných schôdzí /1-3 mesiac/ žiadam o zistenie záujmu o školenie asistentov veter. lekárov pre kontrolu včelstiev, ktoré po konzultácii s p. riad.Ing.J.Kopernickým by sa konalo na konci marca-apríl 2011. Podľa počtu záujemcov a z ktorých ZO – miesto konania sa upresní :vid priloha

a- Banská Bystrica SOŠ Pod Bánošom

b- VUVZ Liptovský Hrádok

Zoznamy záujemcov a z ktorých ZO zasielajte na email- zoszv.cadca@centrum.sk a vcela@imafex .sk Odb. por.Ing.Martin Slovák