Stretnutie delgátov/zástupcov,priateľov/ ZO SZV v žilinskom kraji 9.1. 2011

V druhú nedeľu nového roku 2011 patrila stretnutiu včelárov v ZA kraji.

V programe jednania zhodnotili činnosť v r.2010, plány v r,2011, miesto Národnej výstavy v jesennom období v Liptovskom Hrádku, info okolo rekonštrukcie sídla SZV v Bratislave.

Prítomnosťou predsedu SZV p.Gála sa umocnila konštrukťívna diskusia. čl.VV ZAkraja M.Slovák

small_P1094856.JPGsmall_P1094858.JPGsmall_P1094860.JPGsmall_P1094859.JPGsmall_P1094861.JPG

 

small_P1094857.JPGsmall_P1094855.JPG