Národný programu eradikácie moru včelieho plodu na rok 2011-pre zdravotných asistentov veter.lekára, výbory ZO.-klikni tu

MP SR a Štátna veterinárna a potravinová správa SR zverejnili  národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2011.

Tento naväzuje na dokument z roku 2010 a určuje:

  • spôsob kontrol a monitoring včelieho plodu v roku 2011
  • zásady pre premiestňovanie včelstiev
  • postup pri odbere vzoriek na vyšetrenie a nakladanie s nimi
  • pravidlá náhrady strát včelárom