Regionálna konferencia Žilinského kraja 29.9.2019

Výbor RZ SZV Žilinského kraja Vás pozýva na Regionálnu konferenciu delegátov RZ SZV ZA kraja.

 • Termín stretnutia: 29.09.2019 (nedeľa)
 • Čas stretnutia: 10:00 – 13:00
 • Miesto konania: Dom Kultúry Kysucké Nové Mesto (druhé poschodie)

Program konferencie

 1. Otvorenie
 2. Aktivity VV SZV (Belan)
 3. Akcie a aktivity výboru RZ-Žilina (Baranková, Hockicková)
 4. Činnosť kontrolnej a revíznej komisie (Schnely)
 5. Kontrola pokladničných kníh za jednotlivé ZO (predseda R.K. Schnely)
 6. Prednáška- Právne predpisy vo včelárstve (Z.Juríčková)
 7. Plán prace RZ-ŽILINA 2019-2020 (Belan)
 8. Diskusia

Poprosím doniesť pokladničné knihy za každú ZO, prebehne kontrola predsedom revíznej komisie p.Schnelym.

Bol by som rád, ak by sme sa stretli v čo najväčšom počte, to znamená predseda, tajomník, pokladník, včelár, ktorý v organizácii má na starosti zástavu. Kto má, môže doniesť a odprezentovať zástavy.

Súčasťou stretnutia bude aj prednáška, pokúsim sa zabezpečiť Zuzku Juríčkovú, ktorá má obrovské skúsenosti s čerpaním a zdrojmi na VÚC-kach. Pracujeme na tom, aby bol prítomný zodpovedný pracovník za dotácie na VÚC-Žilina.
Budú pozvaní hostia M.Novák, predseda spolku včelárov Žilina a  predseda p.Kamenika a predseda SZV Milan Rusnák (po skončení nášho programu 13:00hod).

Obed plánovaný na 13:00hod. formou cateringu, reštaurácia (zabezpečím po dohode)

Občerstvenie bude zabezpečený z prostriedkov RZ ZA

S pozdravom Miloš Belan
Predseda RZ SZV Žilina

V Kysuckom Novom Meste 9.9.2019