Zo stretnutia ZO SZV žilinského regióna- 2010.

V roku 2010 sa delegáti/zastupcovia/ ZO SZV  žilinského kraja  opäť stretli v 2 nedeľu kalendárneho roka kde hodnotili činnosť za predchádzajúci rok a zaoberali sa plánmi na nasledujúce obdobie. Všetci prítomní sa zhodli na termíne prvého stretnutia /2 nedeľa v kal.roku v Žiline/  a druhé podľa návrhu z prvého stretnutia /Pribylina – august/.                   Čl. VVSZV  Ing. Martin Slovák


small_RegZAstr2009-Slovak5.JPGsmall_RegZAstr2009-Slovak4.JPGsmall_RegZAstr2009-Slovak3.JPG

small_RegZAstr2009-Slovak.JPGsmall_RegZAstr2009-Slovak2.JPG